WIE ZIJN WIJ?

VBM Heusden is een vrouwen volleyploeg spelende in 3de Vobog Dames. We vormen een groepje van enthousiaste volleybalsters die graag wekelijks op een balletje slaan, en daarnaast ook een glaasje of activiteit appreciëren. We trainen of spelen meestal op vrijdagavond (20-22u) in de sporthal van Destelbergen.

EEN VLEUGJE HISTORIEK


Op een warme lentedag in 1976 zag Mia haar oudere buurjongen toetsen en slaan op een bal. Hij moest oefenen want hij zou zich inschrijven in de mannenvolleybalploeg “VBK Heusden” die trainden en speelden in de sporthal van Het Scheppersinstituut in Wetteren. Hij had een slachtoffer nodig om achter zijn ballen te lopen, maar al gauw kon Mia de bal deftig terug toetsen. Andere buurmeisjes, Nicole De Corte en Ingrid Crommelinck, kregen de smaak ook te pakken en spoedig namen ze de volleybal in beslag om elke avond in Park ter Heide straatvolley te spelen.De gemeentelijke landmeter, de beruchte Etienne Van Boven die samenwerkte met Mia haar papa, merkte ons enthousiasme op. Hij was bestuurslid van VBK Heusden en stelde voor om eens op een écht volleybalplein mét net te spelen bij tante Mariette Van Huffel achter de Fiat garage in de Steenvoordestraat. Al gauw toonden andere meisjes interesse zoals Carine Storme en Sabine De Cock. Ons niveau was 0,0. Plots kwam er een vriendin van Nicole, Marleen Engels, die echt kon volleyballen! Haar lief Johan Raman, een regent LO, wou tot onze grote vreugde onze techniek wel wat bijschaven. Etienne kon er voor zorgen dat we in de winter de turnzaal van Scheppers mochten gebruiken om te trainen onder de vleugels van Jo. Talrijke sportieve lieven van de VBK mannen zoals Viviane (Van Huffel) en Aianne (Geyselinck) en andere vriendinnen kwamen er bij. Een van Mia’s vriendinnen, Marijke Mertens, haar ouders zorgden voor een deftige uitrusting.


Onze eerste sponsor “schoenen Marie Louise” uit De Tramstraat was een feit. De heren Mertens, Brodahl, De Poorter(allemaal papa’s) was ons eerste bestuur. VBM Heusden was geboren.
We waren klaar om in september 1977 in 3de provinciale van start te gaan. Het bestuur zorgde voor een nieuwe trainer, Eric Van Speybroeck, die zijn vrouw Daisy Cools meebracht. Ons niveau steeg zienderogen. Na een jaar of 3 stegen we naar 2de provinciale. Aangezien we niet meer binnen mochten in Scheppers moesten we noodgedwongen verhuizen naar de broeders van St. Gregorius in Gentbrugge. We kregen daar training van Edwin Verbaere en Freddy De Vuyst. Mia gaf training aan de min veertienjarigen ( Caroline Dirickx, Hilde Geyselinck,..)…die zich later vervoegden bij de basis. Weerom moesten we verhuizen en we kwamen in het Kristalbad in Destelbergen terecht waar we nog een jaar of zeven in provinciale gespeeld hebben. Ondertussen hadden de meeste van de ‘anciens’ een gezin en opteerden ze om recreatief (Vobog) te gaan spelen. Tot en met het seizoen 2014-2015 zijn we in het Kristalbad blijven spelen. Voor de seizoen erna verhuizden we echter naar de nieuwe sporthal Bergenmeers in Destelbergen.

FUNCTIE BESCHRIJVING & ORGANIGRAM

Kernteam:

  • Voorzitster: Yvonne Kengen
  • Secretaris (ploegverantwoordelijke): Karen De Wilde
  • Penningmeester: Leen De Wispelaere
  • Contactpersoon nieuwe leden: nog te beslissen
  • Webmaster: Tineke Wulgaert

Gedetaillieerde functiebeschrijving en organigram zijn terug te vinden in bijlage.